“ОЕТ – Обединени енергийни търговци” ООД е българска компания със 100% частен капитал, която развива дейността си в областта на енергетиката. Дружеството навлиза на българския енергиен пазар през 2006 година като лицензиран търговец на енергия, с лиценз № Л-220-15/22.12.2006г., издаден от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

Основните сфери, в които “ОЕТ – Обединени енергийни търговци” ООД оперира са:

  • търговия с електричество и енергийни носители

  • финансиране

  • проектно инвестиране

  • строителство и експлоатация на съоръжения в областта на енергетиката

Последни новини

Контакти

1680, София, Бул. България 58, вход C, ет. 6, офис 23

тел: +359 2 47 64 440
факс: +359 2 47 64 443