Регионална енергийна конференция

На 24ти юни в София се проведе Регионална енергийна конференция „ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ В РЕГИОНА”, която се доказа като най-значимото събиране на експерти от областта на енергетиката и основно търговия с електроенергия в региона. В нея като презентатори участваха и ключови експерти от състава на ОЕТ. След оживени разисквания по време на цялата конференция на финала се стигна до единодушно приемане на Меморандум, в който недвусмислено е жалониран пътят на либерализацията на електроенергийния пазар в България.

Последни новини

Контакти

1680, София, Бул. България 58, вход C, ет. 6, офис 23

тел: +359 2 47 64 440
факс: +359 2 47 64 443