"Енергията е живот! Енергията е тази сила, която ни дава възможност да живеем, да творим и да обичаме."

Ангел Божилов
Скъпи приятели, уважаеми клиенти и партньори,

Ангел Божилов

Добре дошли в моята реалност:

Енергията е живот!
Енергията е тази сила, която ни дава възможност да живеем, да творим и да обичаме.

Следвайки тази философия, ние работихме, работим и ще работим упорито и всеотдайно за изграждането на една просперираща, успешна и социалноотговорна компания – ОЕТ Обединени енергийни търговци ООД.

Ние, екипът на ОЕТ си поставяме високи цели и се отнасяме изключително отговорно към тяхната реализация. Всяко наше решение е плод на дълбоки и пълноценни анализи, адекватна пазарна политика и изключителен професионализъм.

С удовлетворение мога да кажа, че резултатите вече са налице – за по-малко от три години ОЕТ се превърна от новосъздадена компания в малкия български град Казанлък в мултинационална корпорация с дъщерни дружества в седем държави, с основна роля на енергийния пазар в Балканския регион, с трайно присъствие на енергийните пазари в Източна Европа и с ясна визия за бъдещото си развитие на територията на още много държави в Европа.

Бих искал да благодаря на тези от вас, които вече са ни избрали и приели за свои партньори. Тези, с които се срещаме за първи път, бих желал да помоля да отделят само няколко минути от времето си на този сайт и изборът им на партньор в Енергетиката ще бъде направен, а аз съм убеден, че той ще бъде правилният избор – да станат наши високо ценени партньори и клиенти.


Искрено ваш,
Ангел Божилов
Управител


Последни новини

Контакти

1680, София, Бул. България 58, вход C, ет. 6, офис 23

тел: +359 2 47 64 440
факс: +359 2 47 64 443